Văn hóa doanh nghiệp“Cái gì còn lại khi tất cả những Cái khác bị quên đi - Cái đó là Văn hóa"
 
Những giá trị văn hoá được gây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp, đã trở thành các quan niệm, tập quán truyền thống, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của Doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích của Doanh nghiệp sẽ tạo nên Văn hoá Doanh nghiệp. Một hệ thống các giá trị được mọi người làm trong Doanh nghiệp chia sẻ, chấp nhận, đề cao và ứng xử theo các giá trị đó sẽ được coi là sản phẩm của những người cùng làm việc trong Doanh nghiệp. Nó góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các Doanh nghiệp và được coi là truyền thống của riêng mỗi Doanh nghiệp đó cũng chính là Văn hoá Doanh nghiệp. Công ty EDH tin tưởng rằng, mục đích "Vì Khách hàng - Vì Trách nhiệm với Đất nước - Vì Người lao động" chính là những đặc trưng của Văn hoá Doanh nghiệp trong Công ty EDH.

Vì Khách hàng
 
Khách hàng quyết định sự tồn tại và phát triển của một Doanh nghiệp. Vì vậy Công ty EDH làm nhiều việc để mong có được sự tín nhiệm của Khách hàng.
 
Vì khách hàng -  Đó là sự cam kết đầu tiên của người sáng lập ra Công ty EDH.
Là Chính sách Chất lượng đã được Đại diện Lãnh đạo về Chất lượng của Công ty EDH công bố trong Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: “Hướng tới Khách hàng - Cung cấp những sản phẩm đã được cải tiến nhằm thoả mãn các nhu cầu của Khách hàng". Con số (59,2-65,8)% Khách hàng quay trở lại hàng năm là dấu hiệu quan trọng của sự tín nhiệm, kết quả này chứng tỏ Công ty EDH đã có được sự tin tưởng của Khách hàng trong các lĩnh vực hoạt động của mình. 

Vì Trách nhiệm với Đất nước
 
Công ty EDH và từng thành viên trong Công ty luôn cố gắng để trở thành một Công dân tốt. Chấp hành Luật Thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Đất nước, Công ty EDH là đơn vị hoàn thành quyết toán thuế theo từng năm.
 
Hàng năm, số tiền thuế các loại mà Công ty EDH nộp ngân sách chiếm (14÷16,7)% tổng doanh thu của Công ty.
 
Các thành viên trong Công ty EDH đều đã có MST và nộp thuế TNCN hàng tháng theo luật định.
 
Mỗi thành viên trong EDH đều hiểu rõ trách nhiệm của mình trước gia đình và người thân. Gia đình là một Xã hội thu nhỏ, sự yên ổn và vững chắc của gia đình là nền tảng để các thành viên EDH yên tâm làm việc cho chính mình, cho Công ty và Xã hội. Gia đình phải tuân thủ các chuẩn mực đạo đức của Xã hội, chia sẻ các khó khăn trong cộng đồng.

Hàng năm Công ty nhận nuôi dưỡng 5 cháu có hoàn cảnh khó khăn và nhận từ (20÷25) học sinh của các Trường nghề, Cao đẳng đến thực tập. 
 
Trách nhiệm với Xã hội: Công ty EDH có trách nhiệm nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và gia đình của họ cũng như chất lượng cuộc sống của cộng đồng và xã hội nói chung. Công ty EDH luôn tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường, về bình đẳng giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên và phát triển cộng động.
 
Vì Người Lao động
 


Công ty EDH luôn cố gắng để có một mối quan hệ lao động hài hòa và ổn định giữa Người Lao động và Người Sử dụng lao động.

Người lao động được hưởng tất cả các chính sách theo Luật định. Các nội dung của bộ Luật lao động hiện hành được nghiêm túc thực hiện thông qua:Hợp đồng lao động; An toàn lao động; Vấn đề lao động nữ; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm Y tế; Trợ cấp thất nghiệp…
 
100% Người lao động làm việc tại Công ty EDH có Hợp đồng lao động.
 
Tổ chức Công đoàn của Công ty EDH: Là tổ chức của Người Lao động được bảo đảm hoạt động trong môi trường có quan hệ lao động là bình đẳng  và là cầu nối giữa Người Lao động và Người Sử dụng lao động. Thay mặt Người Lao động ký Thoả ước Lao động với Người Sử dụng lao động. Nhiều cam kết bổ sung ngoài luật định, thuận lợi cho Người lao động đã được thực hiện thường xuyên. Giáo dục Đoàn viên Công đoàn hiểu quyền lợi và nghĩa vụ của Người Lao động không tách rời sự phát triển của tổ chức mình tham gia.

Đào tạo: 100% Người lao động đến làm việc tại Công ty phải được đào tạo với các hình thức và mức độ khác nhau: Tự đào tạo - Đào tạo nội bộ - Đào tạo từ bên ngoài. 81% Người lao động của Công ty đã từng được tham gia đào tạo chuyên môn hoặc tham gia hội thảo, tham quan tại nước ngoài, tỷ lệ này sẽ được tăng qua từng năm làm việc.
 
Thu nhập của người lao động: Thu nhập của người lao động được bổ sung trong những ngày Lễ; Tết; Sinh nhật; Nghỉ mát hàng năm và tăng vượt bậc sau mức thưởng cuối năm. Hiện tại mức thưởng áp dụng trong Công ty đạt (04÷06) tháng lương cho một lao động /năm.
 
Số ngày nghỉ được hưởng lương (ngoài số ngày quy định của Nhà nước) tại Công ty EDH là 02 ngày/năm.
 
1,5 Tỷ đồng tương đương với 4,66% tổng vốn điều lệ ở thời điểm năm 2006 là quà tặng của Người Sử dụng lao động dành cho Người lao động làm vốn góp, số vốn này được chuyển thành cổ phần vào năm 2007, khi Công ty TNHH EDH chuyển đổi thành Công ty Cổ phần EDH. Kể từ đó, người lao động đã thực sự là chủ nhân của Công ty và họ được hưởng mọi quyền lợi cũng như trách nhiệm của một cổ đông hiện hữu. Nó sẽ giúp Người lao động có thêm một nguồn thu nhập chính đáng và lâu bền. 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EDH
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG EDH
   Địa chỉ: Lô 2, CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
       Văn phòng giao dịch tại HCM: 6A, Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh
   Điện thoại: (024) 37830057 - 37830058 - 37830062 - 37830064        Fax: (024) 37830059
   Email: edh@edh.com.vn