EDH - Phát triển cùng Đất nước

EDH - Phát triển cùng Đất nước

1. Vốn điều lệ
 
Đơn vị: Tỷ đồng 
 
2. Số lao động làm việc
 
Đơn vị: Người

3. Giá trị hợp đồng ký được
 
Đơn vị: Tỷ đồng
4. Thu nhập bình quân
 
Đơn vị: Triệu đồng
5. Các khoản thuế đã nộp
 
                                                                                                                                                                                                      Đơn vị: Tỷ đồng
 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EDH
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG EDH
   Địa chỉ: Lô 2, CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
       Văn phòng giao dịch tại HCM: 6A, Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh
   Điện thoại: (024) 37830057 - 37830058 - 37830062 - 37830064        Fax: (024) 37830059
   Email: edh@edh.com.vn