Liên hệ
Công ty CP Phát triển Kỹ thuật Công nghệ EDH (EDH.,JSC)
Công ty Cổ Phần Giải Pháp Năng lượng EDH (EDHP.,JSC)
 
   Lô 2, CN3, Cụm CN Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
        Văn phòng giao dịch tại HCM: 6A, Đường số 3
        Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh
   84-024 37830057 / 37830058 / 37830064
   84-024 37830059 
   edh@edh.com.vn
   www.edh.com.vn 
 

Xem bản đồ lớn
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EDH
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG EDH
   Địa chỉ: Lô 2, CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
       Văn phòng giao dịch tại HCM: 6A, Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh
   Điện thoại: (024) 37830057 - 37830058 - 37830062 - 37830064        Fax: (024) 37830059
   Email: edh@edh.com.vn