Tin công ty
   

Bộ quy tắc ứng xử

Ngày 15.7.2014, Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Công ty EDH được ban hành. Với Bộ Quy Tắc Ứng Xử này, EDH hướng tới mục tiêu đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài và bền vững thông qua  cách hành xử đúng mực của mỗi thành viên trong EDH.Thực hiện Quy Tắc Ứng Xử này, các thành viên EDH như những cá nhân trung thực, trung thành, có động lực và tự chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình  để từ đó góp phần duy trì và phát triển giá trị Chân - Thiện - Mỹ mang bản sắc EDH
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EDH
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG EDH
   Địa chỉ: Lô 2, CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
       Văn phòng giao dịch tại HCM: 6A, Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh
   Điện thoại: (024) 37830057 - 37830058 - 37830062 - 37830064        Fax: (024) 37830059
   Email: edh@edh.com.vn